Máriapócs – Civil műhely 2018. június 22.

A Hierotheosz Egyesület szervezésében az „EFOP-1.3.5-16-2016-00578 Társadalmi szerepvállalás erősítése” című projekt keretében „Civil műhely” programot tartott Máriapócson.

A rendezvényünk célja a civil szervezetek tájékoztatása a civileket érintő aktuális kérdésekről, pályázati lehetőségekről.

A Nemzeti Együttműködési Alap 2018. évi várható pályázati lehetőségeiről és eredményeiről tartott képzést Kiss András, operatív igazgató.

Kiss András, mint a Hierotheosz Egyesület főtitkára a szoros együttműködést tartotta fontosnak és tájékoztatta továbbá a megjelenteket az előttünk álló feladatokról és a kiírt pályázati lehetőségekről.

Civil fórumaink segítenek a városon belül található önkéntesek, a civil szervezetek és a helyi önkormányzatokkal való kapcsolattartásban. Így a várható pályázati lehetőségekről tartott előadások sikeressége kiteljesedik, a helyi lakosság és a hátrányos helyzetű rétegek érdekei hatékonyabbak.

Az egyesület célja, a térség civil kapacitásának bővítése a már működő és társadalmi szervezetek közötti együttműködés megteremtésével.


" " " " " " " " " " " "