Máriapócs – Fesztivál 2018. szeptember 8.

A Hierotheosz Egyesület az ’EFOP-1.3.5-16-2016-00578 Társadalmi szerepvállalás erősítése’ című projekt keretében, részt vett 2018. szeptember 8-án Nemzeti Kegyhelyünkön, Máriapócson megszervezett „fesztiválon”.

A remek hangulatú eseményt a Hierotheosz Egyesület együttműködve Máriapócs Város Önkormányzatával, hagyományteremtő céllal szervezte meg, melyen a helyi polgárok mellett, a térség polgárai is nagy számmal jelen voltak.

72 évvel Mindszenty József hercegprímás, bíboros máriapócsi látogatása után felavattuk a Bíró Lajos szobrászművész által készített Mindszenty-szobrot a római katolikus templom előtt. A szobor méltó emléket állít Mindszenty Józsefnek, aki a legnehezebb időkben védte a kereszténységet, a vallásos emberek hitét és az egyházi intézményeket.

A szoboravatás előtti szentmisét Palánki Ferenc püspök atya celebrálta, a szobor megáldásán résztvett Kocsis Fülöp érsek-metropolita és Orosz Atanáz püspök atya, ünnepi beszédet mondott Simon Miklós országgyűlési képviselő, Soltész Miklós államtitkár, Habsburg – Lotharingiai Mihály főherceg, a Mindszenty Alapítvány elnöke, részt vett az eseményen Román István kormánymegbízott, Seszták Oszkár a közgyűlés elnöke, Dr. Tilki Attila, Kovács Sándor és dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselők.

Felemelő, magasztos érzés volt a szertartás és a szoboravatás, így egy igazi találkozási pont lett az esemény.


" " " " " " " " " " " "