Máriapócs – Fiatalok határok nélkül 2018. november 23-24.

A Hierotheosz Egyesület az EFOP-1.3.5-16-2016-00578– Társadalmi szerepvállalásának erősítése a közösségek fejlesztésével című projekt keretében az idén is megszervezte a „Fiatalok határok nélkül” programot 2018. november 23-24-án, melynek idén kiemelt célcsoportja a Kárpátaljáról, Magyarországról, Erdélyből és a Felvidékről érkező vendégek voltak.

A projekt keretében minden évben szervezünk egy határon átívelő nemzetközi találkozót Máriapócson, mely az önkéntesség és az ifjúságpolitika jegyében zajlik.

Célunk a regionális párbeszéd erősítése a határmenti térségekben, tapasztalatcsere, valamint az önkéntesprogramok közös megvalósítása.


" " " " " " " " " " " "