Máriapócs – Ifjúsági találkozó 2018. január 19.

A Hierotheosz Egyesület szervezésében az „EFOP-1.2.2-15-2016-00064- Itthon, Fiatalon: Ifjúság, Önkéntesség, Közösség- Ifjúsági programok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című” projekt keretében ifjúsági találkozót szervezett Máriapócson.

Köszöntőt mondott, Papp Bertalan, Máriapócs Város polgármestere és Dr. Simon Miklós, országgyűlési képviselő. Kiss András, mint a Hierotheosz Egyesület főtitkára a szoros együttműködést tartotta fontosnak és tájékoztatta továbbá a megjelenteket az előttünk álló feladatokról és a kiírt pályázati lehetőségekről.

Az eseményen részt vett és előadást tartott Soltész Miklós államtitkár, aki beszédében kiemelte a helyi közösségek, civil szervezetek megtartó erejét, aminek nagyon fontos a helyi polgárok bevonása és a XXI. század rohanó világában segít az elmagányosodás leküzdésében. Egyben kiemelte, hogy a külhoni magyarság tekintetében még hatványozottabban igaz ez a helyi civil szervezetekre, szerepe van az identitás megőrzésében és a helyi közösségek – ifjúsági közösségek megerősítésében.

Az ifjúsági találkozók segítenek a városon belül található önkéntesek, a város fiataljai és a helyi önkormányzatokkal való kapcsolattartásban. Az esemény kiemelt célja volt a magyarországi és határon túli kapcsolat erősítése, legfőképp az önkéntesség, civilség (tapasztalatcsere). Szabolcs- Szatmár- Bereg megye háromhatármenti jellegéből is adódóan ez nekünk kiemelten fontos.

Fontosnak tartjuk a határmenti kapcsolatok megőrzését, a közösségi élet megmaradását, egyúttal köszönettel tartozunk minden olyan az ifjúsági szervezetnek, akik nem engedték/engedik a fiatalokat elvándorolni, elmagányosodni. Mindenkinek közös érdekének kell lennie, hogy a fiatalok saját szülőföldjükön boldoguljanak és próbálják meg erősíteni saját helyi közösségüket.

Így a várható pályázati lehetőségekről tartott előadások sikeressége kiteljesedik, a helyi lakosság és az ifjúság érdekei hatékonyabbak. A rendezvényen 83 fő vett részt.


" " " " " " " " " " " "