Máriapócs – Itt az idő klub 2019. július 2.

A Hierotheosz Egyesület szervezésében az ’EFOP-1.3.5-16-2016-00578-Társadalmi szerepvállalásának erősítése’ projekt keretében „Itt az idő klub” programot tartott.

Az „itt az idő klub” fő célja, hogy a fiatalok felismerjék a szakma, illetve a továbbtanulási irány kiválasztásának fontosságát, megismerjék képességeiket, és érdeklődési irányaikat. Közeledjenek a tanulás, mint tevékenység elfogadásához, és bővüljön a pályaismeretük. Így a későbbiekben, tudatosan és felkészülve kerüljenek a pályaválasztás elé, ezáltal csökkenjen az iskolákban lemorzsolódó gyerekek száma.

A tevékenység keretein belül a célcsoport a jövőjüket, esetleg a gyermekük jövőjét meghatározó egyik legfontosabb döntésükhöz kapnak folyamatos „használható” tájékoztatást. A találkozások során nem csak fontos információkhoz jutnak hozzá, hanem a projekt tevékenységeinek bemutatásával világossá válik számukra az aktív közösségek erejében rejlő lehetőségek tárháza.

Nagyon fontos a gyermekek fiatal korban történő felkészítése a továbbtanulásra, illetve a felnőtkorra is. A pályaválasztás nem csak egyszeri alkalom, már gyerekkorban elkezdődik egyfajta pálya orientáció, amely megfelelő esetben kialakít az egyénben egy érdeklődési kört, mely által sokkal egyszerűbbé válik majd számára az a kérdés, hogy milyen irányba is tanuljon majd tovább. A rendezvény célja pont ez, hogy ezt megerősítse, vagy előmozdítsa a fiatalokból.

A rendezvény során a népi mesterségek kerültek előtérbe.


" " " " " " " " " " " "