Máriapócs – Szeminárium 2018. december 11-12.

A Hierotheosz Egyesület szervezésében az EFOP-1.2.2-15-2016-00064- Itthon, Fiatalon: Ifjúság, Önkéntesség, Közösség- Ifjúsági programok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című projekt keretében külhoni találkozót, szemináriumot szervezett Máriapócson.

Projektünk egyik legfontosabb célja a külhoni szervezetek bevonása a határra való tekintet nélkül. Magyarország alaptörvénye kimondja, hogy: „Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.” Ennek jegyében, valamint összhangban a civil törvénnyel és a Civil Információs Centrum címpályázattal a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Információs Centrum címbirtokosaként egyesületünk kiemelt feladatának tartja a határon átívelő magyar-magyar civil együttműködések erősítését.Szabolcs-Szatmár-Bereg megye háromhatármenti jellegéből is adódóan ez nekünk kiemelten fontos, hiszen egyszerre vagyunk határosak Kárpátaljával, a romániai Szatmár-megyével, valamint a Felvidékkel. 2015 óta folyamatosan bővítjük a külhoni Civil Információs Centrumok hálózatát. 2018 januárjától összesen három országban, tíz külhoni CIC irodát működtetünk, nyolcat Erdélyben, egyet Kárpátalján és egyet Felvidéken.

Szemináriumunk éppen ezért a külhoni fiatalok bevonásával került megszervezésre 2018. december 11-12-e között, amelyen számos határmenti szervezet delegáltja jelent meg. A rendezvényünk helyszíne ezúttal a máriapócsi Zarándokház lett. A szemináriumon Kiss András az IKSZ megyei elnöke, megyei képviselő, valamint Orbán Balázs a Miniszterelnökség miniszter-helyettese tartott előadást. A 2018-as évi munka kiértékelése és a jövő évi feladatok átbeszélése jegyében zajlottak a beszélgetések. Ezen szeminárium középpontjában a hungaricumok, a helyi és térségi építészeti és kulturális értékek megőrzése, ápolása és továbbadása is nagy szerepet kapott.


" " " " " " " " " " " "