Zajta-Rozsály – Fehér foltok 2018. november 14.

A Hierotheosz Egyesület szervezésében az ’EFOP-1.3.5-16-2016-00578 Társadalmi szerepvállalás erősítése’ című projekt keretében Zajta és Rozsály községeit érintő Fehér foltok rendezvényt tartottunk.

Rendezvényünk fő célja a közösségi munkás hálózat kialakítása volt a közösséghiányos kistelepülésen. Igyekeztünk felmérni a résztvevők véleménye, gondolatai alapján a kistelepülés szükségleteit demográfiai, illetve állapotfelmérő kérdőívek névtelen kitöltetésével, majd ezt követően szóban is meghallgattuk ötleteiket, panaszaikat. A személyes találkozót követően alaposan elemeztük az általuk kitöltött kérdőíveket, melyek alapján felmértük a kistelepülés jelenlegi állapotát, szükségleteit.

 Kiss András a Hierotheosz Egyesület főtitkára részvételével beszélgettünk a települési kisközösségek jövőjéről, kitörési pontokról, helyi jó példákról – együttműködésekről.

Az esemény interaktív volt és törekedtünk a résztvevők elemző munkába történő minél teljesebb bevonására.

A programon kb. 20-an vettek részt.


" " " " " " " " " " " "