kryptowährung steuer verschiedene wallets in kryptowährungen langfristig investieren die besten und neusten kryptowährungen krypto börse zb

EFOP-1.3.5-16-2016-00578

Hierotheosz Egyesület társadalmi szerepvállalásának erősítése

A projekt alapvető célja a civil társadalom, a civil szervezetek működésének megkönnyítése, racionalizálása, másrészt a helyi összefogás alapjait jelentő 14-35 éves fiatalok, valamint a 60 év feletti idősödő és idős személye integrációjának az elősegítése, képességeik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk erősítésével, bevonva őket az aktív közreműködésüket igénylő közösségi programokba, önkéntes tevékenységekbe.

A projekt célcsoportja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő 14-35 évesek, valamint a 60 év feletti idősödő és idős személyek.

Kiemelt helyszín: Máriapócs

 

További helyszínek: Tivadar, Mándok,Jánkmajtis,Szamoskér,Tarpa,Pócspetri,Zajta,Tisztaberek Fehérgyarmat,Kisvárda,Vásárosnamény,Fehérgyarmat, Mátészalka, Kemecse,Tiszabezdéd,Ibrány, Nyírbogát,Csenger, Tiszavasvári, Baktalórántháza,Nyírtelek,Nagykálló, Balsa, Géberjén,

 

 

 

Tevékenységek:

 1. Fehér foltok programsorozat: 10 db esemény

Cél: közösségi hálózat kialakítása a közösséghiányos településeken.

 

 1. Páros oldal programsorozat: 18 db esemény

Cél: generációk közötti értékalapú együttműködést célzó közösségfejlesztő műhelyek megvalósítása, a helyi elköteleződés megerősítése a programba bevont helyi lakosság, az önkormányzatok és intézményeik körében. Számítunk arra, hogy a közösségfejlesztő műhelyek alkalmával erősödik a program helyi társadalmi befogadottsága, megteremtődnek a helyi együttműködés alkalmai és formái

 

 1. Mikrotérségi szintű ifjúságfejlesztő munka: 15 db esemény.
  Cél: Fiatalok bevonása, egyéni interjúk, közösségi beszélgetések, közösségépítés. A Hierotheosz Egyesület az elmúlt évek során is számos ifjúsági szabadegyetemet, több napos képzést szervezett a fiatalok részére, nagyon fontos célunk a megye és a térség elkötelezett, proaktív, innovatív és értékelvű, közösségben gondolkozó ifjúsági vezetőrétegének felkészítésében való részvétel.

 

 1. Fesztiválok: 3 db esemény
  Cél: A legfontosabb egyházi eseményeken való részvétel minél több fiatal és önkéntes bevonásával. Mivel Máriapócs, mint nemzeti kegyhely és a közösségi élet regionális színtere a

Máriapócsi Nemzeti Kegyhely, nem csupán Magyarország és a közép-európai görögkatolikusság legnagyobb zarándokhelye, hanem kiemelt kulturális – turisztikai centrum, a nemzetek közötti együttműködés központja és ez a szellemiség nagyon sok közösségi programot is generál.

 

 1. Fiatalok határok nélkül programsorozat: 3 db esemény
  Cél: határon átívelő nemzetközi találkozók megszervezése. A projekt keretében is terveznénk minden évben egy határon átívelő nemzetközi találkozó megszervezését Máriapócson az önkéntesség és az ifjúságpolitika jegyében Máriapócson, amelynek a lényege egy regionális párbeszéd erősítése lenne valamint különösen itt a határmenti térségben a tapasztalatcsere, önkéntesprogramok közös megvalósítása és koordinálása lenne a cél.

 

 

 1. Civil műhelyek: 36 db esemény

Cél: az eddig egymással kapcsolatot sem tartó szervezetek számára találkozási lehetőségek szervezése, bemutatkozási lehetőség és jó gyakorlatok megismertetési lehetőségének biztosítása.

 

 

 1. „Itt az idő” klub: 18 db esemény
  Cél: a fiatalok számára lehetőséget biztosítani arra, hogy felismerjék a szakma, a munkaválasztás, vagy továbbtanulási irány kiválasztásának fontosságát,hogy megismerjék a képességeiket és érdeklődési irányaikat. Közeledjenek a tanulás, mint tevékenység elfogadásához és bővüljön pályaismeretük. Felkészített és tudatos pályaválasztást követően radikálisan csökkenjen a középfokú oktatási intézményekben lemorzsolódók száma.

 

 1. Inernet – híd a generációk között programsorozat: 72 db esemény

Cél: alapvető számítástechnikai ismeretek átadása az idősebb generáció tagjai számára.

 

 1. Testébresztő sport rendezvények: 18 db esemény

Cél: Sportolási lehetőség biztosítása a célcsoport tagjai számára.

 

 

 1. Tábor, ifjúsági hétvége: 6 db esemény

Cél: a szabadidő hasznos eltöltési lehetőségének biztosítása a fiatalok számára, ahol a szórakozási lehetőség mellett hangsúlyos szerepet kap a kulturális értékek megismertetése, valamint gondolatébresztő előadások révén az ismeretek bővítése, az érdeklődési kör szélesítése.

 

 

 1. Mintaadó műhelyek: 18 db esemény

Cél: a munka világának közvetlen megismertetése a fiatalokkal. Különböző szervezetek évek óta vizsgálják a leghátrányosabb helyzetű kistérségek kitörési lehetőségeit.

Terveink szerint rendezvényeinken, képzéseinken legalább 700 fő vesz majd részt. Bízunk abban, hogy ez a projekt nagymértékben hozzá tud ahhoz járulni, hogy olyan közösségi programokat, aktivitást tudjunk kínálni a megyében élő fiataloknak, amely segíti a közösségi aktivitásuk kibontakoztatását és javítja a generációk közti viszonyokat, valamint megerősíti az anyaországi és a külhoni magyar fiatalok közötti személyes kapcsolatokat.  

 

 

 

Vállalások:

 • 2 fő önkénteseket koordináló személy foglalkoztatása a projekt megvalósítás teljes időtartama alatt
 • A projekt célcsoportjából a projekt tevékenységben megvalósult találkozások száma 7500 fő
 • Aktív regisztrációval rendelkező helyi közösségek száma 2 db

 

Megvalósítási időtartam: 2017. 04. 20. – 2020. 04. 19.

Elnyert támogatás: 25.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%

 

" " " " " " " " " " " "