Fehérgyarmat- Ifjúsági találkozó 2019. október 12.

Az „EFOP-1.2.2-15-2016-00064- Itthon, Fiatalon: Ifjúság, Önkéntesség, Közösség- Ifjúsági programok Szabolcs- Szatmár- Bereg megyében” című projekt keretében ifjúsági találkozót szerveztünk Fehérgyarmaton 2019. október 12.-én.

A rendezvény elején igei köszöntőt mondott Bökő Péter fehérgyarmati plébános, Szalay Kont  a Szatmári Református Egyházmegye esperese és  Dr. Papp Tibor Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke, valamint világi részről Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár.

A rendezvényen Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója tartott előadást. Előadásában Csaba testvér kivetett, hogy mennyire fontos a pozitív hozzáállás annak felismerése, hogy mennyi jó dolog történik az életünkben és tudjunk ezért hálát adni, ne csak a nehézségeket vegyük észre.

Csaba testvér tanúságtételében nagyon életszerűen jött elő az Evangélium üzenete és ezen keresztül mutatta be, hogy mit jelent az ő életében a mindenható Isten kegyelme és a rábízott gyerekekért való gondoskodás, az irántuk érzet feltétel nélküli szeretet.

Az ifjúsági találkozó kiemelt célja, hogy minden járásban erősödjön a társadalmi szerepvállalás, a fiatalok merjenek szerepet vállalni a helyi közösségi életben, aktívan
vegyenek részt a saját helyi közösségeik építésében.


" " " " " " " " " " " "