Géberjén – Ifjúsági találkozó 2019. november 13.

Az „EFOP-1.2.2-15-2016-00064- Itthon, Fiatalon: Ifjúság, Önkéntesség, Közösség- Ifjúsági programok Szabolcs- Szatmár- Bereg megyében” című projekt keretében a Szociális Munka Napján Géberjénben ifjúsági találkozót szerveztünk 2019. november 13.-án.

Az eseményen Kiss András, a Hierotheosz Egyesület főtitkára köszöntötte a fiatalokat, valamint méltatta azokat az embereket, akik szabadidejükben a közösség szervezésére fordítják energiáikat. Kiemelte, hogy vannak olyan civil szervezetek, amelyek a szociális területen sokrétű munkát végeznek, intézményeket tartanak fenn, több száz emberről gondoskodnak és nagyon sok embernek adnak munkát. Megköszönte a géberjéni “Jót s Jól” a Szatmári Kistérségben Egyesületnek, hogy helyet biztosítottak a mai esemény számára és a tematikus nap keretében munkájukat közelebb viszik a felnövekvő nemzedékhez.

Kovács Sándor országgyűlési képviselő, mint a “Jót s Jól” a Szatmári Kistérségben Egyesület alapítója, aki korábban szociális munkásként dolgozott, köszöntötte a megjelenteket és az irgalmas szamaritánus bibliai történetén keresztül mutatta be a szociális tevékenység szépségeit. A fiatalokat arra biztatta, hogy kapcsolódjanak be ebbe a munkába. Amennyiben megtetszik az itt végzett tevékenység, önkéntesként is várják őket vissza – tette hozzá.


" " " " " " " " " " " "