Kemecse – Civil műhely 2018. október 17.

A Hierotheosz Egyesület szervezésében az ’EFOP-1.3.5-16-2016-00578 Társadalmi szerepvállalás erősítése’ projekt keretében „Civil műhely” programot tartott.
Az eseményen köszöntőt mondott Lipők Sándor, Kemecse Város polgármestere.
A civil szervezeteket érintő aktualitásokról, valamint a Nemzeti Együttműködési Alapról kapcsolatos változásokról tartott előadást Kiss András, operatív igazgató.

A civil szervezetek, helyi önkormányzati tagok tájékoztatást kaptak a Nemzeti Együttműködési Alap kezelőszervének átalakulásáról, az új informatikai rendszer kezeléséről. Kiss András operatív igazgató ismertette a NEA pályázat beadásának határidejét, valamint érintette a szakmai programokkal kapcsolatos megvalósításokat.

Civil fórumaink segítenek a városon belül található önkéntesek, a civil szervezetek és a helyi önkormányzatokkal való kapcsolattartásban. Így a várható pályázati lehetőségekről tartott előadások sikeressége kiteljesedik, a helyi lakosság és a hátrányos helyzetű rétegek érdekei hatékonyabbak.

Az egyesület célja, a térség civil kapacitásának bővítése a már működő és társadalmi szervezetek közötti együttműködés megteremtésével.


" " " " " " " " " " " "