Kisvárda – Ifjúsági találkozó 2018. november 30.

A Hierotheosz Egyesület szervezésében az EFOP-1.2.2-15-2016-00064- Itthon, Fiatalon: Ifjúság, Önkéntesség, Közösség- Ifjúsági programok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című projekt keretében ifjúsági találkozót szervezett Kisvárdán.

A rendezvényen köszöntőt mondott, Leleszi Tibor, Kisvárda Város polgármestere, aki beszélt azokról a lehetőségekről, amelyekben a kisvárdai fiatalok helyben ki tudják próbálni magukat, közösségi erejüket és ehhez a város teret ad.

A rendezvényen előadást tartott Kiss András, a Hierotheosz Egyesület főtitkára és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Civil Információs Centrum operatív igazgatója tartott beszédet.

A rendezvény témája a Nemzeti Együttműködési Alap 2019. évi várható pályázati lehetőségei, eredményei és jogszabályi változásai, hogy fontos a szoros együttműködés és tájékoztatásra került az előttünk álló feladatok és a kiírt pályázati lehetőség.

Mivel a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatai sok mindent magába foglal, célunk a magyarországi civil társadalom segítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítése, ezzel együtt a mai nap témája is a civilség és önkéntesség, az önkéntes szervezetek, valamint az egyén kiteljesedésének és a közösség gyarapodásának segítése.

Egyesületünk próbál minden járásban, többek között Kisvárdán is olyan helyi programokat megvalósítani, amelyek a helyi közösségek életminőségét, közösségi erejét előmozdítja.

Így az ifjúsági találkozók létrejöttével próbáljuk a fiatalokat segítőkészségre, emberségesre tanítani, tanulják meg az önzetlenséget, a „jó dologért munkát” és az ezzel merjenek ebben szerepet vállalni.

Az ifjúsági találkozó kiemelt célja, hogy minden járásban erősödjön a társadalmi szerepvállalás, a fiatalok merjenek szerepet vállalni a helyi közösségi életben, aktívan vegyenek részt a saját helyi közösségeik építésében, ez által egyesületünk fő feladatának érzi ezeket az értékeket hangsúlyozni a fiatalok körében. A rendezvényen 10 fő vett részt.


" " " " " " " " " " " "